Damjanov, Ivan

Damjanov, Ivan, hrvatski liječnik, patolog (Subotica, 31. III. 1941). Završivši 1964. studij medicine u Zagrebu i poslijediplomski studij iz eksperimentalne biologije, radio je 1966–74. kao asistent te docent Zavoda za opću patologiju i patološku anatomiju zagrebačkoga Medicinskoga fakulteta. Godine 1974. otišao je u SAD, gdje je do 1977. bio sveučilišni profesor u Farmingtonu (Connecticut), a potom u Philadelphiji i Kansas Cityju. Bavi se razvojnom biologijom proučavajući diferencijaciju i rast embrionalnih i malignih stanica te istražujući teratogenezu kao i ultrastrukturu i imunohistokemiju teratoma i teratokarcinoma. Dopisni član HAZU od 1992.

Damjanov, Ivan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13805>.