STRUKE:

dacit

dacit (prema Dacija), površinska eruptivna stijena, sastavljena od kremena, kisela plagioklasa (oligoklas ili andezin), biotita, amfibola ili augita.

dacit. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 8.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13651>.