Ćorović, Svetozar

Ćorović, Svetozar, srpski književnik (Mostar, 29. V. 1875Mostar, 17. IV. 1919). Školovao se u Mostaru. Pokrenuo (1896) i uređivao prva godišta časopisa Zora. Politički aktivan, za vrijeme aneksijske krize bio u izbjeglištvu, 1910. izabran u Bosanski sabor. Početkom I. svjetskoga rata zatvoren, potom interniran na bojište, odakle se 1917. vratio teško bolestan. Autor je opsežnoga pripovjedačkoga i manjim dijelom dramskog opusa u tradicionalnoj realističkoj poetici s diskretnim lirskim primjesama. U desetak zbirki priča (U časovima odmora, I–IV, 1903–10; Moji poznanici, 1909; Komšije, 1912) te romanima (Majčina sultanija, 1906; Stojan Mutikaša, 1908; U ćelijama, 1919) razradio je galeriju likova iz hercegovačke sredine, zaokupljen specifičnim mostarskim ambijentom. Najuspjelijim se smatra socijalno intoniran roman Stojan Mutikaša, a od dramskih tekstova folklorni Zulumćar (1911).

Ćorović, Svetozar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 17.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13596>.