Čolak, Tode

Čolak, Tode, srpski književnik i književni povjesničar (Knin, 3. I. 1931Beograd, 27. I. 1990). Diplomirao (1955) i doktorirao (1962) na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Pisao pjesme, pripovijetke i kritike u listovima i časopisima. Objavio opsežne studije o A. Šenoi, A. G. Matošu, V. Nazoru i A. Kovačiću i te monografiju Čovjek i umjetnik Dinko Šimunović (1966). Liriku M. Krleže analizirao je u knjizi Govorenje Petrice Kerempuha (1965) i Lirika Miroslava Krleže (1914–1919) (1974).

Čolak, Tode. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 17.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13455>.