Constantini, Blaž

Constantini [konstanti:'ni], Blaž (Blasius de Ragusio), biskup, diplomat i teolog (Dubrovnik, početak XV. st.Dubrovnik, 30. VIII. 1481). Dominikanac, magistar teologije postao u Bologni (1437). Prior samostana sv. Dominika u Dubrovniku, provincijal Dalmatinske provincije (1443–47). Zastupao Dubrovnik u sporu s bosanskim kraljem Stjepanom Kosačom pred papom Nikolom V. (1451), od 1460. prvi mrkansko-trebinjski biskup nakon turske okupacije Hercegovine. Ostavio zbirku Blagdanske i svetačke propovijedi I–II (Conciones de tempore et de sanctis volumina duo).

Constantini, Blaž. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 11.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12406>.