STRUKE:

cikl

cikl ili ciklus (lat. cyclus < grč. ϰύϰλος: krug), nepotpun i neispravan naziv stare mjerne jedinice frekvencije ciklus u sekundi; c/s = Hz (→ herc).

cikl. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 13.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11825>.