Chauviré, Yvette

Chauviré [šoviʀẹ'], Yvette, francuska balerina i pedagoginja (Pariz, 22. IV. 1917Pariz, 19. X. 2016). Završila baletnu školu pariške Opere, gdje je angažirana 1930. Na gostovanju Baleta zagrebačkoga HNK-a u Parizu 1965. plesala Juliju u Romeu i Juliji (S. S. Prokofjev, koreografija D. Parlić). Surađivala je sa S. Lifarom, J. Crankom, J. Babiléeom, V. Gsovskim. Istaknula se u baletima Giselle (A. Ch. Adam), Labuđe jezero (P. I. Čajkovski) i dr. God. 1963–68. bila je umjetnička i tehnička savjetnica za balet pariške Opere. Vlastitu baletnu školu otvorila je 1970. Objavila je knjigu Ja sam balerina (Je suis ballerine, 1960).

Chauviré, Yvette. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 19.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11522>.