STRUKE:

carizam

carizam, oblik carske vladavine, politički poredak s neograničenom carskom vlašću, apsolutistička vladavina uspostavljena na monarhističkome načelu jednovlašća.

carizam. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 17.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=10804>.