Abegjan, Manuk

Abegjan [~ja'n], Manuk, armenski lingvist, folklorist i književni povjesničar (Astapat, Nahitešvan, 29. III. 1865Astapat, Nahitešvan, 26. IX. 1944). Proučavao i publicirao armensko staro i novije narodno pjesništvo, mitove i priče; napisao povijest armenske književnosti od V. do XVIII. st.; objavio sintaksu novoarmenskog jezika.

Abegjan, Manuk. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 22.10.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=102>.