STRUKE:

brzina svjetlosti

brzina svjetlosti (znak c), brzina širenja elektromagnetskih valova. Brzina svjetlosti u vakuumu osnovna je prirodna konstanta koja iznosi: 299 792 458 ms–1. Prema teoriji elektromagnetizma Jamesa Clerka Maxwella brzina svjetlosti u vakuumu povezana je s drugim dvjema prirodnim konstantama, dielektričnom permitivnošću vakuuma ε0 i magnetskom permeabilnošću vakuuma μ0 : c = 1/(ε0 μ0)1/2. Prema teoriji relativnosti to je najveća moguća brzina u realnome prostorno-vremenskom kontinuumu. U relativističkoj jednadžbi, E = mc², brzina svjetlosti je konstanta razmjernosti koja povezuje masu (m) i energiju (E).

U drugim je optičkim sredstvima (zraku, vodi, staklu i dr.) brzina svjetlosti manja i ovisi o relativnoj dielektričnoj permitivnosti εr i relativnoj magnetskoj permeabilnosti μr tog sredstva: v = c/(εr μr)1/2. (→ indeks loma; svjetlost)

brzina svjetlosti. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 12.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9885>.