teorija elastičnosti

teorija elastičnosti, grana fizike koja proučava naprezanja, deformacije i veze između naprezanja i deformacija krutoga tijela kada na njega djeluje vanjska sila, pretpostavljajući da je tvar unutar volumena tijela kontinuirani medij. Primjenjuje se u tehničkoj mehanici. Matematičkim oblikovanjem teorije elastičnosti bavili su se: Augustin-Louis Cauchy (Cauchyjev tenzor naprezanja), Sophie Germain (matematički opis elastične površine), Gabriel Lamé (Laméove jednadžbe deformacije), Nikoloz Mushelišvili (općenita formulacija Caucyjevih integrala za inženjerske proračune čvrstoće), i dr. Stjepan Prokofjevič Timošenko napisao je uspješan udžbenik Teorija elastičnosti (Theory of Elasticity, 1934., koautor američki profesor primijenjene mehanike James Norman Goodier).

teorija elastičnosti. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 14.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70316>.