STRUKE:

klasična fizika

klasična fizika, područja fizike razvijena prije 1900. godine i utemeljena na Newtonovim zakonima mehanike i Maxwellovim jednadžbama elektromagnetizma, tj. mehanika, termodinamika, statistička fizika, kinetička teorija plinova, elektromagnetizam i optika. Potkraj XIX. stoljeća teorije klasične fizike nisu mogle objasniti tada opažene eksperimentalne pojave: fotoelektrični efekt (emisiju elektrona iz metala pod djelovanjem svjetlosti), Comptonov efekt (raspršenje svjetlosti na elektronu), toplinsko zračenje ugrijanih krutih tijela (zračenje crnog tijela), linijski spektar atoma i neovisnost brzine svjetlosti o brzini gibanja izvora svjetlosti (→ michelson-morleyev pokus). Objašnjavanje tih pojava dovelo je do kvantne mehanike i relativističke fizike.

klasična fizika. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 13.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69776>.