Sjevernoamerička zona slobodne trgovine

Sjevernoamerička zona slobodne trgovine (engl. North American Free Trade Area, akronim NAFTA), ekonomsko udruženje između Kanade, Meksika i SAD-a osnovano 1. I. 1994. Preteča mu je Sporazum o slobodnoj trgovini između Kanade i SAD-a iz 1988. Temelji se na Sporazumu o slobodnoj trgovini u Sjevernoj Americi (iz 1998) te Sporazumu o suradnji u pitanjima okoliša i Sporazumu o suradnji u pitanjima rada (iz 1993). Osnovni je cilj NAFTA-e povećanje razmjene dobara i usluga između država potpisnica postupnim ukidanjem carina i drugih trgovinskih barijera te stvaranjem zajedničkoga tržišta. Za razliku od EU-a, države članice NAFTA-e nisu stvorile zajedničke nadnacionalne upravljačke niti sudbene strukture (tajništvo NAFTA-e ima mogućnosti ad hoc sudbenoga djelovanja, ali se veći dio razrješenja nesporazuma rješava na nacionalnim razinama).

Sjevernoamerička zona slobodne trgovine. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.10.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=56344>.