Sacra conversazione

Sacra (santa) conversazione [sa'kra (sa'nta) konversacio:'ne] (talijanski: sveti razgovor), u renesansnom slikarstvu, prikaz Majke Božje s Djetetom među anđelima i svecima, često i s donatorom, komponiran tako da likovi čine intimniju skupinu, kao da razgovaraju. Taj tip kompozicije prvi je izradio mletački slikar Giovanni Bellini (Madonna di San Giobbe, oko 1486).

Sacra conversazione. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 13.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53940>.