komorni ton

komorni ton, u glazbi, termin kojim se određuje apsolutna visina tona a1, određena brojem titraja u sekundi (Hz), kojom se služi kao jedinstvenim mjerilom za ugađanje glazbala. Prije 1858. nije bio jedinstveno utvrđen, a sadašnja je međunarodna vrijednost tona a1 440 Hz pri temperaturi od 20 °C.

komorni ton. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.10.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32610>.