STRUKE:

ispravljač

ilustracija
ISPRAVLJAČ za vuču, Končar-Inem

ispravljač, električni uređaj za napajanje trošila pretvaranjem izmjenične električne struje u istosmjernu. Gradi se od elektroničkih poluvodičkih ventila dioda (PIN dioda i Schottkyjeva dioda) i klasičnih tiristora.

Ispravljački sklopovi mogu biti neupravljivi i upravljivi. Neupravljivi se sastoje samo od dioda, a upravljivi i od tiristora. Ispravljački sklopovi građeni samo od tiristora su usmjerivači. Kod neupravljivih se istosmjerna struja može namještati biranjem odvojka na transformatoru, a kod upravljivih regulirati mijenjanjem kuta upravljanja.

Ispravljač uzima iz izmjenične mreže nesinusnu izmjeničnu struju, tj. struju koja se može predočiti zbrojem sinusne komponente mrežne frekvencije (osnovne harmoničke komponente) i viših harmoničkih komponenata. Osnovna harmonička komponenta struje, u općem slučaju, fazno kasni u odnosu na sinusni mrežni električni napon. Više harmoničke komponente struje i fazno kašnjenje osnovne harmoničke komponente struje nepovoljno djeluju na izmjeničnu mrežu: smanjuju faktor snage (omjer djelatne i prividne snage mreže) i uzrokuju izobličenje napona. Potiskivanje viših harmoničkih komponenata iz izmjenične mreže obavlja se rezonantnim filtrima, a smanjenje faznoga kašnjenja osnovne harmoničke komponente kompenzatorima jalove snage.

Najpoznatiji i najviše upotrebljavani spojevi ispravljačkih sklopova jednofazni su i trofazni mosni spoj (tzv. jednofazni i trofazni Graetzov spoj). Razmeđe upotrebe jednofaznih i trofaznih ispravljača nekoliko je kilovata. Jednofazni mosni spoj iznimno se upotrebljava i pri većim snagama, npr. u električnoj lokomotivi.

Ispravljači se upotrebljavaju u svakome dijelu elektroničke opreme koji se napaja iz izmjenične mreže, od radioprijamnika do računala. Nalaze se u industrijskim postrojenjima, u elektrovučnim vozilima (elektromotorni vlak, tiristorska lokomotiva) služe za regulaciju brzine vrtnje istosmjernoga električnoga motora, a u sustavima uzbude velikih sinkronih električnih generatora za napajanje uzbudnog namota. Dijelovi su većih uređaja i sustava, primjerice, izlazni dio istosmjernoga pretvarača za napajanje elektroničkih sklopova, mrežni dio izmjenjivača za regulaciju brzine vrtnje izmjeničnih motora, napojni dio radiodifuzijskih odašiljača, punjač baterije u postrojenjima za neprekinuto napajanje izmjeničnim naponom.

Najveći je proizvođač ispravljača u Hrvatskoj tvrtka Končar – Elektronika i informatika (tiristorski ispravljači za napajanje vučnih motora, tiristorski usmjerivači za napajanje uzbude sinkronih generatora, ispravljači za postrojenja za neprekinuto napajanje).

ispravljač. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 8.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=27964>.