infinitezimalni račun

infinitezimalni račun, zajednički naziv za diferencijalni i integralni račun. Te dvije matematičke grane dugo su se razvijale samostalno i neovisno jedna o drugoj. Tek potkraj XVII. st. otkrivena je duboka međusobna veza. Pokazalo se da su njihovi osnovni problemi, dva zadatka infinitezimalne analize (tj. analize beskonačno malih, infinitezimalnih vrijednosti veličina), međusobno inverzni (obrnuti). Od časa kada je ta veza uočena i kada se diferencijalna i integralna metoda počela tretirati kao zajednička i nerazdvojna, obje su se matematičke grane počele naglo razvijati i od metoda za rješavanje pojedinačnih nepovezanih problema uvrstile su se među najvažnije metode suvremene matematike

infinitezimalni račun. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 11.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=27396>.