STRUKE:

derogacija

derogacija (lat. derogatio, od derogare: opozvati, dokinuti), ukinuće jednoga dijela ranije donesenoga zakona ili pravnog propisa drugim zakonom ili pravnim propisom, za razliku od abrogacije (abrogatio legis), ukidanja zakona ili pravnoga propisa u cijelosti. U pravnoj praksi pojmovi derogacija i abrogacija katkad se rabe i kao sinonimi.

derogacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 14.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=14683>.