Upit rimsko pravo, pronađeno natuknica: 95

Engleska

Engleska (England), najprostraniji dio Ujedinjenoga Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske; njegova ...

Enns (grad)

Enns [εns], grad u Gornjoj Austriji (Oberösterreich), južno od ušća rijeke Enns u Dunav, Austrija; 11 630 st. ...

Fanije, Gaj

Fanije, Gaj (latinski Gaius Fannius [ga'jus fa'n:i·us]), rimski povjesničar i političar (II. st. pr. Kr.). ...

Francuska

Francuska (République Française; France), država u zapadnoj Europi, između Belgije (duljina granice ...

Frankapan

Frankapan (Frankopan), hrvatski plemićki rod. Do XV. st. nazivaju se knezovima Krčkima, pa Modruškima, ...

Fulvius

Fulvius [fu'lvi·us], ime pripadnika istaknutoga rimskoga plebejskog roda (gens Fulvia). – Kvint Fulvije ...

Gentili, Alberico

Gentili [62721enti:'li], Alberico, talijanski pravnik (San Ginesio kraj Macerate, 14. I. 1552 – London, ...

Grci

Grci, narod indoeuropske skupine u jugoistočnoj Europi te skupni naziv za indoeuropska plemena koja ...

Grčka

Grčka (Ellás; Republika Grčka/Ellēnikḗ Dēmokratía), država u jugoistočnoj Europi, na južnome dijelu ...

Habsburgovci

Habsburgovci, jedna od najstarijih dinastija u Europi, nazvana po posjedu Habichtsburg (švicarski kanton ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10