Upit povijest, pronađeno natuknica: 2570

Abendroth, Wolfgang

Abendroth [a:'bəntro:t], Wolfgang, njemački politolog (Elberfeld, danas Wuppertal, 2. IX. 1906 – Marburg, ...

Abramić, Mihovil

Abramić, Mihovil, hrvatski arheolog (Pula, 12. V. 1884 – Split, 8. V. 1962). Arheologiju, povijest staroga ...

Abul Faradž al-Isfahani

Abul Faradž al-Isfahani (arap. Abū ’l-Farağ al-Isfahānī [a'bu: lfa'ra62721 alisfaha:'ni:]) (pravo ime ‘Alī ...

Abulfida

Abulfida ili Abulfeda (arap. Abū al-Fidā’ [a'bu: lfi'da:], Ismā‘īl ibn ‘Ali), arapski povjesničar i ...

Ackroyd, Peter

Ackroyd [æ'krɔid], Peter, engleski književnik (London, 5. X. 1949). Školovao se u Engleskoj i SAD-u. ...

Acta Croatica

Acta Croatica [a:'kta kro·a:'tika] (Hrvatski spomenici, Listine hrvatske), zbirka hrvatskih srednjovjekovnih ...

Acta historica medicinae, pharmaciae, veterinae

Acta historica medicinae, pharmaciae, veterinae [a:'kta ~to'rika ~ci:'ne: farma:'cie: ~ri:'ne:], glasilo ...

Acta historico-oeconomica

Acta historico-oeconomica [a:'kta ~to'riko e:kono'mika], znanstveni časopis za gospodarsku povijest, ...

adab

adab ili edeb (arap. a’dab: odgoj), vrsta srednjovjekovne arapske književne proze poučna enciklopedijskog ...

Adam Bremenski

Adam Bremenski, njemački povjesničar (?, prije 1045 – ?, nakon 1081). Učitelj katedralne škole u Bremenu ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|