Upit poema, pronađeno natuknica: 230

Kuliš, Pantelejmon

Kuliš [kul’i'š], Pantelejmon, ukrajinski književnik (Voroniž, danas Sumska oblast, 7. VIII. 1819 – ...

Kupala, Janka

Kupala [kupa'la], Janka (pravo ime Ivan Daminikavič Lucêvič), bjeloruski pjesnik (Vjazynka, Minska oblast, ...

Lahuti, Abul Kasim

Lahuti, Abul Kasim (Abū’l-Qāsim Lāhūtī [la:hu:ti:']), iranski pjesnik (Kermanshah, zapadni Iran, 4. XII. 1887 ...

Landívar, Rafael

Landívar [landi'βar], Rafael, gvatemalski pisac (Ciudad de Guatemala, 27. X. 1731 – Bologna, 27. IX. 1793). ...

Langland, William

Langland [læ'ŋlənd], William, engleski pjesnik (Ledbury, oko 1330 – London, oko 1386. ili 1400). O njegovu ...

Lechoń, Jan

Lechoń [le'hoń], Jan (pravo ime Leszek Józef Serafimowicz), poljski književnik (Varšava, 13. VI. 1899 ...

Lindsay, David

Lindsay ili Lyndsay [li'ndzi], David, škotski pisac (Haddington, oko 1490 – Edinburgh, oko 18. IV. 1555). ...

Litavci

Litavci, baltički (baltski) narod nastanjen najvećim dijelom u Litvi (oko 2,9 milijuna pripadnika). ...

Ljermontov, Mihail Jurjevič

Ljermontov (Lermontov) [l’e'rməntəf], Mihail Jurjevič (Jur’evič), ruski pjesnik, romanopisac i dramatičar ...

López de Ayala, Pedro

López de Ayala [lo'peϑ δe aja'la], Pedro (Pero), španjolski pjesnik i povjesničar (? Quejana, 1332 – ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|