Upit kubizam, pronađeno natuknica: 32

Šumanović, Sava

Šumanović, Sava, srpski slikar (Vinkovci, 22. I. 1896 – Srijemska Mitrovica, 30. VIII. 1942). Djelovao ...

Tate

Tate [tẹit], složena muzejska ustanova koja se sastoji od mreže muzeja, a sadržava kolekcije svjetske ...

|<  1  2  3 (4)