Upit koncept, pronađeno natuknica: 110

Tatarkiewicz, Władysław

Tatarkiewicz [~k’e'v’ič], Władysław, poljski filozof i estetičar (Varšava, 3. IV. 1886 – Varšava, 4. IV. 1980). ...

televizija

televizija (engl. television, od tele- + lat. visio: pojava; predstava), pojam s dva osnovna značenja: ...

Tillich, Paul Johannes

Tillich [ti'lik], Paul Johannes, američki teolog i religijski filozof njemačkoga podrijetla (Starzeddel, ...

Titmuss, Richard Morris

Titmuss [ti'tmʌs], Richard Morris, britanski sociolog (Luton, 16. X. 1907 – London, 6. IV. 1973). Bez ...

Trogir

Trogir, grad i luka u Dalmaciji, na obali Kaštelanskoga zaljeva, 28 km zapadno od Splita; 10 818 st. ...

trubaduri

trubaduri (franc. troubadour < provansalski trobador, doslovce: pronalazač, od trobar: naći, nalaziti ...

Unger, Roberto Mangabeira

Unger, Roberto Mangabeira, brazilski filozof politike i političar (Rio de Janeiro, 24. III. 1947). Studirao ...

UNPA

UNPA (akronim od engl. United Nations Protected Areas: Područja pod zaštitom UN-a), dijelovi Hrvatske ...

Venezuela

Venezuela (Bolivarijanska Republika Venezuela/República Bolivariana de Venezuela), država u sjevernome ...

veto

veto (lat.: zabranjujem), pravo suprotstavljanja nekoj odredbi, koje sprječava njezino stupanje na snagu. ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >