Upit ideologija, pronađeno natuknica: 93

srednji vijek

srednji vijek (latinski medium aevum), pojam koji označava razdoblje između antike i novoga vijeka. ...

Stančić, Nikša

Stančić, Nikša, hrvatski povjesničar (Stari Grad, Hvar, 16. III. 1938). Diplomirao (1964) i doktorirao ...

totalitarizam

totalitarizam (franc. totalitarisme, od totalitaire, od total < kasnolat. totalis: posvemašnji  < lat. ...

tradicionalizam

tradicionalizam, filozofsko-teološki nauk nastao početkom XIX. st. u Francuskoj, prema kojemu je čovjeku ...

trivijalna književnost

trivijalna književnost (njem. Trivialliteratur), pojam nastao 1920-ih u njemačkoj znanosti o književnosti ...

tupamarosi

tupamarosi, pripadnici ljevičarskoga gerilskog Pokreta nacionalnog oslobođenja (MLN), koji je u Urugvaju ...

ustav (pravo)

ustav, temeljni akt konstituiranja države i društva. Pravna znanost polazi od razlikovanja ustava u ...

ustavno pravo

ustavno pravo, grana prava koja uređuje: osnovna načela društvenog poretka i državne organizacije; osnivanje, ...

utopija

utopija (novolatinski Utopia, naziv otoka u djelu Th. Morea, od grčkog οὐ: ne + τόπος: mjesto). 1. ...

ut pictura poesis

ut pictura poesis [~ pi'ktura poe:'zis] (lat.: neka poezija bude kao slika), jedno od vodećih načela ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10