Upit ideologija, pronađeno natuknica: 93

Marx, Karl

Marx [marks], Karl, njemački filozof, ekonomist, socijalni mislilac i revolucionar (Trier, 5. V. 1818 ...

Meek, Ronald Lindley

Meek [mi:k], Ronald Lindley, britanski ekonomist (Wellington, Novi Zeland, 27. VII. 1917 – Leicester, ...

mesija

mesija (kasnolat. messias < grč. μεσσίας < hebr. mašīaḥ, aramejski mešiḥa) (grč. Χριστός, Khristós, ...

metafizika

metafizika (grčki τὰ μετὰ τὰ φυσιϰά: iza spisa fizike), temeljna filozofska disciplina koja raspravlja ...

Meyer, Leonard B(ruce)

Meyer [mại'əɹ], Leonard B(ruce), američki muzikolog i glazbeni estetičar (New York, 12. I. 1918 – New ...

Milošević, Nikola

Milošević, Nikola, srpski književni teoretičar i kritičar (Sarajevo, 17. IV. 1929 – Beograd, 23. I. 2007). ...

Momirovski, Tome

Momirovski [~mi'~], Tome, makedonski književnik i publicist (Kičevo, 4. IV. 1927 – Skoplje, 20. III. 2012). ...

Morrison, Toni

Morrison [mɔ:'risən], Toni (pravo ime Chloe Anthony Wofford), američka književnica (Lorain, Ohio, 18. II. 1931 ...

nacija

nacija (lat. natio: rod, pleme, narod), društvena zajednica koja se temelji na: a) uvjerenju svojih ...

nacionalsocijalizam

nacionalsocijalizam ili nacizam (njem. Nationalsozialismus ili skr. Nazismus), ideologija Nacionalsocijalističke ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10