Upit ideologija, pronađeno natuknica: 93

južnoslavenska ideja

južnoslavenska ideja, ideja o kulturnom, nacionalnom i političkom povezivanju južnoslavenskih naroda, ...

Kalanj, Rade

Kalanj, Rade, hrvatski sociolog (Udbina, 12. X. 1940). Diplomirao (1966) i doktorirao (1985) na Filozofskome ...

kapitalizam

kapitalizam (franc. capitalism, njem. Kapitalismus, od kapital), tip ekonomske organizacije i djelovanja ...

Karlo I. Veliki

Karlo I. Veliki (latinski Carolus Magnus, francuski Charlemagne, njemački Karl der Grosse), franački ...

Kerman, Joseph Wilfred

Kerman [kə:'ɹmən], Joseph Wilfred, američki muzikolog (London, 3. IV. 1924 – Berkeley, 17. III. 2014). ...

kolonijalizam

kolonijalizam, smjer u vanjskoj politici onih država koje nastoje politički i gospodarski podrediti ...

komunizam

komunizam (franc. communisme < engl. communism, od lat. communis: zajednički, opći), ideja savršenoga, ...

konzervativizam

konzervativizam (prema konzervativan; usp. njem. Konservativismus). 1. Ustrajanje uz postojeće, stare, ...

Kopljar, Zlatko

Kopljar, Zlatko, hrvatski likovni umjetnik (Zenica, BiH, 5. III. 1962). Diplomirao 1991. slikarstvo ...

Korunić, Petar

Korunić, Petar, hrvatski povjesničar (Smokvica na Korčuli, 6. VII. 1939 – Zagreb, 7. VIII. 2018). Diplomirao ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10