Upit gume, pronađeno natuknica: 132

Donji Miholjac

Donji Miholjac (prije Šokac-Miholjac), grad u Slavoniji, 33 km sjeverno od Našica; 6226 st. (2011). ...

Edison, Thomas Alva

Edison [e'disən], Thomas Alva, američki izumitelj (Milan, Ohio, 11. II. 1847 – West Orange, 18. X. 1931). ...

električni energetski vod

električni energetski vod, sastavni dio električnih energetskih mreža koji služi za vođenje električne ...

električni vod

električni vod, skup od jednog ili više vodiča, izolatora i različite druge opreme koja služi za prijenos, ...

etilendiamin

etilendiamin, 1,2-diaminoetan, H2NCH2CH2NH2, bezbojna otrovna tekućina jaka amonijačnog mirisa. Dobiva ...

Fashoda

Fashoda [fašo'da] (od 1904. Kodok [ko'~]), trgovačko središte u sjeveroistočnome dijelu Južnoga Sudana, ...

fitokemija

fitokemija (fito- + kemija), kemija specifičnih organskih tvari koje se sintetiziraju u biljkama i koje ...

fleksografski tisak

fleksografski tisak, vrsta visokoga tiska koji se provodi mekanom i elastičnom tiskovnom formom od gume ...

Fukuoka

Fukuoka, grad i luka na sjeverozapadnoj obali otoka Kyushu, Japan; 1 474 326 st. (2014). Leži na obali ...

Fukuyama

Fukuyama [fukujama], grad i luka na južnoj obali otoka Honshua (prefektura Hiroshima), Japan; 472 839 st. ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >