Upit goriva, pronađeno natuknica: 189

kaljeva peć

kaljeva peć, sobna peć na kruta goriva zidana od kaljeva (pećnjaka), tj. opeka različita oblika, najčešće ...

kalorimetar

kalorimetar, aparat koji se u kalorimetriji i termodinamici koristi za mjerenje topline oslobođene prilikom ...

kalorimetrija

kalorimetrija (kalori- + -metrija), mjerna metoda za određivanje topline, specifičnoga toplinskoga kapaciteta ...

karter

karter (engl. carter, prema izumitelju Jonathanu Carteru), kućište koljenastoga vratila motora s unutarnjim ...

kasko

kasko (njem. Kasko < španj. casco: trup broda). 1. Brod bez tereta, trup broda; pomorski kasko osiguranje ...

katalizator

katalizator (njem. Katalysator), uređaj za pročišćavanje ispušnih plinova motora s unutarnjim izgaranjem, ...

katran

katran (tur. < arap. qaṭrān), gust, tekući ili polučvrsti, crni do smeđi proizvod suhe destilacije prirodnih ...

kemijska industrija

kemijska industrija, industrija kojoj se proizvodnja temelji na kem. tehnologiji, tj. na postupcima ...

kemijska vlakna

kemijska vlakna, vlakna koja se proizvode tehnološkim postupkom; nazivaju se i umjetnim vlaknima, za ...

kisik

kisik, simbol O (lat. oxygenium), kemijski element (atomski broj 8, relativna atomska masa 15,9994), ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >