Upit goriva, pronađeno natuknica: 189

glikogen

glikogen (gliko- + -gen) (C6H10O5)n, razgranati polimer glukoze. U obliku glikogenskih zrnaca nalazi ...

gorenje

gorenje, brza kemijska reakcija praćena pojavom topline i svjetlosti, najčešće u obliku plamena. To ...

gorionik

gorionik, uređaj za regulirano izgaranje plinovitih, tekućih i čvrstih mljevenih goriva (npr. ugljene ...

gorivni članak

gorivni članak, elektrokemijski uređaj za izravnu pretvorbu kemijske energije u električnu, bez prethodne ...

grijanje

grijanje, postupak održavanja određene temperature u stambenim i radnim prostorijama iskorištavanjem ...

helij

helij (novolat. helium, prema grč. ἥλıος: sunce), simbol He, kemijski element iz skupine plemenitih ...

helikopter

helikopter (njem. Helikopter /pored Hubschrauber/ < franc. hélicoptère, od grč. ἕλıξ, genitiv ἕλıϰος: ...

heptan

heptan (prema grč. ἑπτá: sedam), zasićeni tekući ugljikovodik sa 7 ugljikovih atoma u molekuli, C7H16, ...

hibridni pogon

hibridni pogon (prema lat. hybrida: mješanac), pogonski sustav neke letjelice, plovila, vozila ili stroja, ...

hidrodinamički oblik

hidrodinamički oblik, oblik nalik obliku kišne kapi. Imaju ga ribe i druge životinje koje se gibaju ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >