Upit goriva, pronađeno natuknica: 189

ekstrakcija

ekstrakcija (srednjovj. lat. extractio). 1. Vađenje, izvlačenje, npr. u medicini ekstrakcija zuba, ...

elektrana

elektrana, postrojenje za proizvodnju većih količina električne energije pretvorbom kojega drugog oblika ...

električna energija

električna energija, energija koja se očituje kada se u strujnom krugu energija elektromagnetskoga polja, ...

električna vozila

električna vozila, vozila pokretana elektromotorom. Elektromotorni pogon takvih vozila naziva se i električnom ...

energetska kriza

energetska kriza, nestabilnost i poremećaji na suvremenome svjetskom tržištu energije. S obzirom na ...

energetski izvori

energetski izvori, prirodne tvari i pojave koje se uz primjereno tehničko rješenje i ekonomičnost mogu ...

Exxon Mobil

Exxon Mobil [e'ksɔn kɔ:ɹpərẹi'šən], američka naftna kompanija sa sjedištem u Irvingu (predgrađe Dallasa), ...

Fischer, Franz Joseph Emil

Fischer [fi'šəɹ], Franz Joseph Emil, njemački kemičar (Freiburg im Breisgau, 19. III. 1877 – München, ...

Gabon

Gabon (Gabonska Republika/République Gabonaise), država u ekvatorskome dijelu zapadne Afrike, između ...

generatorski plinovi

generatorski plinovi, gorivi plinovi koji se dobivaju rasplinjavanjem čvrstih goriva. Za razliku od ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >