Upit goriva, pronađeno natuknica: 189

bomba

bomba (tal. bomba, od lat. bombus < grč. βόμβος: prasak, tutnjava, brenčanje). 1. Šuplji metalni projektil ...

bor (kemija)

bor (prema boraks), simbol B (borum), kemijski element (atomski broj 5, relativna atomska masa 10,811, ...

Bosch, Robert

Bosch [bɔš], Robert, njemački tehničar, izumitelj i industrijalac (Albeck, 23. IX. 1861 – Stuttgart, ...

Bristol

Bristol [bri'stəl], grad i luka u jugozapadnoj Engleskoj; 535 907 st. (2011). Istoimena grofovija obuhvaća ...

brod (brodogradnja)

brod, veće plovilo namijenjeno obavljanju djelatnosti na moru, rijeci, jezeru ili kanalu, a to mogu ...

Cape Canaveral

Cape Canaveral [kẹip kənæ'vərəl], rt na istočnoj obali Floride, nekadašnja ratna utvrda SAD-a, sada ...

cetanski broj

cetanski broj, standardni pokazatelj kakvoće dizelskoga goriva, a odnosi se na brzinu njegova zapaljenja ...

četverotaktni motor

četverotaktni motor, motor s unutarnjim izgaranjem kojemu ciklus traje četiri takta (takt je vrijeme ...

Chu, Steven

Chu [ču:], Steven, američki fizičar (St. Louis, 28. II. 1948). Diplomirao (1970) na Sveučilištu u Rochesteru, ...

cilindar (više značenja)

cilindar (njem. Zylinder < lat. cylindrus < grč. ϰύλıνδρος: valjak). 1. U geometriji, cilindrična ploha. 2. ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >