Upit goriva, pronađeno natuknica: 189

Muroran

Muroran, grad i luka na jugozapadnoj obali otoka Hokkaida, Japan; 91 276 st. (2014). Tehnološki institut ...

nabojno-mlazni motor

nabojno-mlazni motor, vrsta zrakoplovnoga mlaznog motora bez kompresora; naziva se još i ramjet, atodid ...

nafta

nafta (kasnolat. naphtha < grč. νάφϑα < perz. naft), prirodna tvar akumulirana u Zemljinoj kori, tekućina ...

naftalen

naftalen (prema nafta) (stariji naziv: naftalin), kondenzirani aromatski ugljikovodik, C10H8; dobiva ...

neobnovljivi izvori dobara

neobnovljivi izvori dobara, u zaštiti okoliša, tvari kojih je količina u prirodi ograničena i bit će ...

nuklearna elektrana

nuklearna elektrana, energetsko postrojenje u kojem se toplinska energija, proizvedena u nuklearnom ...

nuklearna energija

nuklearna energija (atomska energija), energija koja se oslobađa ili troši u spontanim (→  radioaktivnost) ...

nuklearni reaktor

nuklearni reaktor, uređaj u kojem se zbiva kontrolirana lančana nuklearna reakcija. Svi današnji reaktori ...

nuklearno gorivo

nuklearno gorivo, fisibilan materijal, tvar koja podliježe kontroliranoj lančanoj fisijskoj reakciji ...

ogrjevna vrijednost

ogrjevna vrijednost, fizikalna veličina koja opisuje toplinu oslobođenu prilikom izgaranja određene ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17  18  19