Upit faza, pronađeno natuknica: 288

Clausius-Clapeyronova jednadžba

Clausius-Clapeyronova jednadžba [klạu'zius klapεʀ61533'~] (po Rudolfu Juliusu Emanuelu Clausiusu i Émileu ...

Cromwell, Oliver

Cromwell [krɔ'mwəl], Oliver, engleski državnik (Huntingdon, 25. IV. 1599 – London, 3. IX. 1658). Bio ...

dalekovod

dalekovod, elektroenergetski nadzemni vod (slobodni vod, zračni vod) izmjenične ili istosmjerne struje ...

defekt kristala

defekt kristala, nepravilnost u kristalnoj rešetki tvari u čvrstom stanju zbog nepravilna rasporeda ...

dekompenzacija

dekompenzacija (de- + kompenzacija), u medicini, bolesni poremećaj funkcije nekog organa, koji radi ...

depresija

depresija (lat. depressio, od deprimere: pritisnuti, utisnuti, tištati). 1. U svakodnevnom životu, ...

destilacija

destilacija (lat. destillatio: kapanje). 1. Destilacija kapljevina, separacijski postupak kojim se ...

deterdžent

deterdžent (detergent) (lat. detergens, particip prezenta od detergere: brisati, skidati), u svakodnevnom ...

dioba vlasti

dioba ili podjela vlasti, jedno od načela organizacije vlasti, po kojem tri osnovne funkcije vlasti ...

disimilacija

disimilacija (lat. dissimilis: nejednak, različit). 1. U biologiji, ona faza u izmjeni tvari u kojoj ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >  >|