Upit etika, pronađeno natuknica: 101

Japan

Japan (Nihon, također Nippon), otočna država u istočnoj Aziji, između Tihog oceana na jugoistoku i Japanskoga ...

Japanci

Japanci, azijski narod naseljen pretežito na japanskim otocima; oko 127 milijuna pripadnika. Od kraja ...

jinizam

jinizam (džinizam, đinizam; džainizam) (prema sanskrt. jina: pobjednik ili jaina: koji slijedi pobjednika), ...

Jonas, Hans

Jonas [jo:'nas], Hans, njemački filozof i teolog (Mönchengladbach, 10. V. 1903 – New York, 5. II. 1993). ...

Kangrga, Milan

Kangrga, Milan, hrvatski filozof (Zagreb, 1. V. 1923 – Zagreb, 25. IV. 2008). Diplomirao (1950) i doktorirao ...

Kant, Immanuel

Kant, Immanuel, njemački filozof (Königsberg, danas Kalinjingrad, 22. IV. 1724 – Königsberg, 12. II. 1804). ...

kapitalizam

kapitalizam (franc. capitalism, njem. Kapitalismus, od kapital), tip ekonomske organizacije i djelovanja ...

Karpati, Tibor

Karpati, Tibor, hrvatski ekonomist (Belišće, 8. III. 1921 – Osijek, 10. XI. 2002). Diplomirao (1960) ...

kategorički imperativ

kategorički imperativ, etički zahtjev da nešto treba učiniti jer u sebi ima moralno opravdanje pa po ...

katolicizam

katolicizam (prema crkv. lat. catholicus < grč. ϰαϑολıϰός: sveopći), vjeroispovjedni sustav Katoličke ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >