Upit etika, pronađeno natuknica: 101

duhovne znanosti

duhovne znanosti (njemački Geisteswissenschaften, također kulturne ili povijesne znanosti), pojam nastao ...

Đurić, Miloš

Đurić, Miloš, srpski filozof i klasični filolog (Benkovac kraj Nove Gradiške, 14. I. 1892 – Beograd, ...

enciklopedija

enciklopedija (prema grč. ἐγϰύϰλıος: koji ide redom; opći + -pedija). Djelo u kojem se, abecednim ili ...

epistemologija

epistemologija (grč. ἐπıστήμη: znanje, znanost + -logija), u filozofiji, izvorno označuje »nauk o znanosti« ...

filozofija

filozofija (grčki φıλοσοφία: ljubav prema mudrosti), nastojanje oko temeljnog uvida u ono što jest poradi ...

Finci, Predrag

Finci, Predrag, bosanskohercegovački filozof, glumac i esejist (Sarajevo, 5. VIII. 1946). Studirao dramu, ...

Förster, Friedrich Wilhelm

Förster [fœ'rstəɹ], Friedrich Wilhelm, njemački pedagog i filozof (Berlin, 2. VI. 1869 – Kilchberg, ...

Gadamer, Hans-Georg

Gadamer [ga:'daməɹ], Hans-Georg, njemački filozof (Marburg na Lahnu, 11. II. 1900 – Heidelberg, 13. III. 2002). ...

Gehlen, Arnold

Gehlen [ge:'lən], Arnold, njemački filozof i sociolog (Leipzig, 29. I. 1904 – Hamburg, 30. I. 1976). ...

Gogarten, Friedrich

Gogarten [go:’gartən], Friedrich, njemački luteranski teolog (Dortmund, 13. I. 1887 – Göttingen, 16. X. 1967). ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >