Upit brzina svjetlosti, pronađeno natuknica: 79

Fizeauov pokus

Fizeauov pokus [fizọ'~], prvo uspješno mjerenje brzine svjetlosti u zemaljskim uvjetima nazvan po Hippolyteu ...

Foucault, Léon

Foucault [fukọ'], Léon, francuski fizičar (Pariz, 18. IX. 1819 – Pariz, 11. II. 1868). Izumio metodu ...

Franck-Hertzov pokus

Franck-Hertzov pokus [fr8118:ŋk hεrc~], pokus kojim je s pomoću električnoga mjerenja potvrđena kvantna ...

gravitacija

gravitacija (prema lat. gravitas: težina), sila uzajamnog privlačenja između masa. Po Isaacu Newtonu, ...

gravitacijski polumjer

gravitacijski polumjer (Schwarzschildov polumjer ili polumjer crne rupe), polumjer koji omeđuje područje ...

količina gibanja

količina gibanja (zalet) (znak p), vektorska fizikalna veličina koja opisuje gibanje čestice ili sustava ...

konstanta fine strukture

konstanta fine strukture (znak α), prirodna konstanta, bezdimenzionalna veličina u fizici elementarnih ...

kontrakcija

kontrakcija (lat. contractio: stezanje, kraćenje). 1. U fizici, kontrakcija volumena, smanjenje volumena ...

magnetizam

magnetizam (prema magnet), skup pojava povezanih s magnetskim poljem i s ponašanjem tvari u magnetskom ...

masa

masa (lat. massa: tijesto < grč. μάζα: ječmeni hljeb kruha, prema μάσσειν: mijesiti). 1. U svakodnevnom ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8