Upit Rim, pronađeno natuknica: 1166

Atik, Tit Pomponije

Atik, Tit Pomponije (latinski Titus Pomponius Atticus [ti'tus pompo:'ni·us a't:ikus]), rimski veleposjednik ...

Augustin Aurelije, sv.

Augustin, Aurelije, sv. (lat. Aurelius Augustinus [aure:'li·us augusti:'nus]), filozof, teolog i crkveni ...

Aurelijan

Aurelijan (latinski Lucius Domitius Aurelianus [lu:'ki·us domi'ti·us aureli·a:'~]), rimski car (Mezija, ...

Austrijanci

Austrijanci, narod u Austriji; oko 7,5 milijuna pripadnika, uglavnom u Austriji, potom u Italiji (Južni ...

Auzout, Adrien

Auzout [ozu'], Adrien, francuski astronom, fizičar i matematičar (Rouen, 28. I. 1622 – Rim, 23. V. 1691). ...

Avancini, Nikolaus

Avancini [avanč'i:'ni] ili Avancinus [~ci'~], Nikolaus, austrijski književnik i teolog (Brez kraj Trenta, ...

avignonski pape

avignonski pape, razdoblje crkvene povijesti u kojem su sedmorica papa (1309–77) i dvojica protupapa ...

azbukividnjak

azbukividnjak (azbukividak, azbukividarium, abecedarium, azbukvjednjak, azbukivedar, azbukvica, psalterić, ...

Baburen, Dirck van

Baburen [bαby:'rə], Dirck van, nizozemski slikar (Wijk bij Duurstede, oko 1595 – Utrecht, 21. II. 1624). ...

Bacciarelli, Marcello

Bacciarelli [bač:arε'l:i], Marcello, talijanski slikar (Rim, 16. II. 1731 – Varšava, 5. I. 1818). Radio ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|