Upit Marija Terezija, pronađeno natuknica: 46

Krčelić, Baltazar Adam

Krčelić (Kercselich), Baltazar Adam, hrvatski povjesničar, teolog i pravnik (Šenkovec kraj Zaprešića, ...

Križevačka eparhija

Križevačka eparhija (lat. Dioecesis Crisiensis ritus slavico-orientalis), grkokatolička biskupija sa ...

Madžarska

Madžarska (Magyarország), država u srednjoj Europi; obuhvaća 93 030 km2. Na sjeveru graniči sa Slovačkom ...

medicina

medicina (lat. [ars] medicina: liječništvo), grana ljudske djelatnosti kojoj je cilj liječenje i rehabilitacija ...

Patačić, Aleksandar Antun Marija

Patačić, Aleksandar Antun Marija, hrvatski političar i pisac (Novi Marof, 13. II. 1697 – Beč, 6. V. 1747). ...

Požega

Požega (prije i Slavonska Požega, njemački Poschegg), grad i sjedište Požeško-slavonske županije; 19 565 st. ...

pragmatička sankcija

pragmatička sankcija (latinski pragmatica sanctio), u rimskom postklasičnom pravu, propis koji je izdavao ...

regulamenti

regulamenti (novolat. regulamentum: uredba, pravilnik), uredbe kojima su bila regulirana različita vojna ...

Schönbrunn

Schönbrunn [šø:nbru'n], barokni dvorac u Beču, nekad ljetna rezidencija rimsko-njemačkih i austrijskih ...

Severin na Kupi

Severin na Kupi, naselje u Gorskome kotaru, 38 km zapadno od Karlovca; 118 st. (2011). Leži na 200 m ...

|<  1  2  3 (4)  5