Upit Bakterije, pronađeno natuknica: 173

mikrobna biomasa

mikrobna biomasa, biomasa proistekla rastom i razmnožavanjem mikrobnih stanica; temeljni biokatalitički ...

mikrobni rast

mikrobni rast, rast i razmnožavanje mikrobnih stanica, koji ovise o genetičkim i fiziološkim svojstvima ...

mikroorganizmi

mikroorganizmi (mikro- + organizam) (mikrobi), najmanja živa bića, jednostanični mikroskopski sitni ...

mikroskop

mikroskop (mikro- + -skop), instrument koji daje uvećane slike bliskih predmeta, koji se ne bi mogli ...

močenje

močenje, postupak kojim se neke sirovine, poluproizvodi i sl. premazuju sredstvima za močenje (močila) ...

Monod, Jacques

Monod [mɔnọ'], Jacques, francuski biolog (Pariz, 9. II. 1910 – Cannes, 31. V. 1976). Doktorirao 1941. ...

more

more, vodene mase na površini Zemlje prosječno jednakih fizičko-kemijskih svojstava koje su međusobno ...

nafta

nafta (kasnolat. naphtha < grč. νάφϑα < perz. naft), prirodna tvar akumulirana u Zemljinoj kori, tekućina ...

Nathans, Daniel

Nathans [næ'ϑənz], Daniel, američki mikrobiolog (Wilmington, 30. X. 1928 – Baltimore, 16. XI. 1999). ...

nekroza

nekroza (kasnolat. necrosis < grč. νέϰρωσις: istrošenost, smrt), konačno, nepovratno stanje smrti stanice, ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >