Upit Bakterije, pronađeno natuknica: 173

bartoneloza

bartoneloza, infekcija koju uzrokuju različite bakterije vrste Bartonella, uključujući Bartonella bacilliformis, ...

biljke

biljke (Plantae, Vegetabilia). Do polovice XX. stoljeća živi se svijet dijelio na dva velika carstva: ...

biocenoza

biocenoza (bio- + grč. ϰοίνωσıς: zajednica), životna zajednica raznovrsnih biljnih i životinjskih organizama ...

bioluminiscencija

bioluminiscencija (bio- + luminiscencija), hladno svijetljenje u živih organizama koji procesom izmjene ...

bolest

bolest, poremećaj normalnih odnosa u organizmu sa specifičnim uzrokom i prepoznatljivim simptomima i ...

bolničke infekcije

bolničke infekcije, infekcije kojih simptome bolesnik dobiva 48 sati nakon prijama u bolnicu ili drugu ...

botulizam

botulizam (lat. botulus: kobasica), bolest koju uzrokuje toksin bakterije Clostridium botulinum tako ...

bronhitis

bronhitis (bronh + -itis), katar bronha (dušnice). Akutni bronhitis uzrokuju virusi i bakterije, obilježuje ...

bruceloze

bruceloze, zoonoze koje uzrokuju bakterije iz roda Brucella. Nazvane po D. Bruceu. Najčešći je uzročnik ...

Campbell William Cecil

Campbell [kæ'mbəl], William Cecil, irsko-američki biolog (Ramelton, pokrajina Ulster, 28. VI. 1930). ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >