Struka politologija, pronađeno natuknica: 599

Slovačka

Slovačka (Slovensko; Slovenská republika), država u srednjoj Europi; obuhvaća 49 036 km2. Na sjeveru ...

Slovenija

Slovenija (Republika Slovenija), država u srednjoj Europi; obuhvaća 20 273 km2. Na sjeveru graniči s ...

složena država

složena država, država sastavljena od više posebnih političkih entiteta (država, zemalja, kantona, pokrajina ...

Smailagić Nerkez

Smailagić, Nerkez, bosanskohercegovački i hrvatski politolog i pravnik (Banja Luka, 16. XI. 1927 – Zagreb, ...

sobranje

sobranje (bug. cъбрaние, mak. coбрание), u najširem smislu, naziv za skupštinu, skup, sabor u makedonskom ...

socijaldemokracija

socijaldemokracija (socijal/an/ + demokracija), opći naziv za socijaldemokratske političke stranke, ...

Socijaldemokratska partija Hrvatske

Socijaldemokratska partija Hrvatske (akronim SDP), politička stranka lijevoga centra, osnovana 3. XI. 1990. ...

Socijaldemokratska stranka Hrvatske

Socijaldemokratska stranka Hrvatske →  političke stranke, hrvatska ...

Socijaldemokratska stranka Hrvatske i Slavonije

Socijaldemokratska stranka Hrvatske i Slavonije →  političke stranke, hrvatska ...

socijalizam

socijalizam (engl. socialism; usp. franc. socialisme, njem. Sozialismus, novovjeka tvorba prema lat. ...

|<  <  41  42  43  44  45  46  47  48  49 (50)  >