Struka politologija, pronađeno natuknica: 599

ravnoteža sila

ravnoteža sila (engl. balance of power), u politici, načelo prema kojemu između država (na određenom ...

Rawls John

Rawls [rɔ:lz], John, američki filozof (Baltimore, 21. II. 1921 – Lexington, 24. XI. 2002). Doktorirao ...

referendum

referendum (prema lat. referendum: ono što mora biti izviješćeno), oblik i institut izravne demokracije. ...

reforma

reforma (njem. Reform ili franc. réforme, prema lat. reformare: preobraziti, preinačiti). 1. Znatnije ...

reformizam

reformizam (prema reforma), politička doktrina koja u mirnoj, postupnoj i legalnoj preobrazbi društvenih ...

regionalizam

regionalizam (prema kasnolat. regionalis: pokrajinski), političko načelo koje zastupa priznavanje posebnoga ...

Reichstag

Reichstag [rại'62179sta:k], njemačko predstavničko tijelo koje je, u povijesnim razdobljima, imalo različit ...

republika

republika (lat. res publica: država; javna stvar, javno ili opće dobro, zajednička imovina), oblik države ...

revanšizam

revanšizam (prema franc. revanche: uzvrat; odmazda), u međunarodnim odnosima, težnja jedne države da, ...

rezistencija

rezistencija (kasnolat. resistentia: protivljenje, otpor). 1. U prirodnim znanostima i tehnici, svojstvo ...

|<  <  41  42  43  44 (45)  46  47  48  49  50  >