Struka politologija, pronađeno natuknica: 599

Prpić Ivan (1936-2014)

Prpić, Ivan, hrvatski politolog (Boštanj, Slovenija, 15. XI. 1936 – Zagreb, 25. X. 2014). Diplomirao ...

psefologija

psefologija (grč. ψῆφος: kamenčić + -logija), znanost o izborima. Termin dolazi od grčke riječi ps61571phos, ...

Putnam Robert David

Putnam [pʌ'tnəm], Robert David, američki politolog (Rochester, New York, 9. I. 1941). Diplomirao je ...

pužadizam

pužadizam, u francuskoj politici naziv za desnu, ekstremnu politiku, ideologiju i pokret koji mobilizira ...

Quai d’Orsay

Quai d’Orsay [ke dɔʀsε'], ulica u Parizu, uz južnu obalu rijeke Seine, u kojoj se nalazi Ministarstvo ...

radikal

radikal (njem. Radikal < franc. i engl. radical, prema kasnolat. radicalis: korijenski; temeljit). 1. ...

radikalizam

radikalizam (prema radikalan), u politologiji, naziv za smjer kritičkoga preispitivanja i korjenite ...

Rae Douglas Whiting

Rae [rẹi], Douglas Whiting, američki politolog (Indianapolis, 2. V. 1939). Profesor organizacije i menadžmenta ...

Ramos-Horta José

Ramos-Horta (port. izgovor [r:ɐ'muš ɔ'rtɐ]), José, istočnotimorski političar (Dili, 26. XII. 1949). ...

Ravlić Slaven

Ravlić, Slaven, hrvatski politolog i leksikograf (Slivno, 1. IV. 1951). Diplomirao je 1974. i doktorirao ...

|<  <  41  42  43 (44)  45  46  47  48  49  50  >