Struka politologija, pronađeno natuknica: 600

pluralni votum

pluralni votum (lat. pluralis: mnogostruk i votum: zavjet; glas), u izbornom pravu, nejednako biračko ...

plutokracija

plutokracija (grč. πλοῦτoς: bogatstvo + -kracija), politički poredak u kojem vladaju bogati. Pojavljivala ...

podanik

podanik, u političkoj teoriji, osoba koja ima samo od države zajamčena prava, a nema politička prava, ...

podjela vlasti

podjela vlasti →  dioba vlasti ...

policentrizam

policentrizam (poli- + -centrizam), načelo o postojanju više centara odlučivanja u nekom društvu, zajednici, ...

politička kultura

politička kultura, niz generaliziranih orijentacija pojedinaca prema različitim objektima politike, ...

Politička misao

Politička misao, časopis za političku znanost. Izlazi u izdanju Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta ...

političke stranke

političke stranke, dobrovoljna udruženja građana koja nastaju radi sudjelovanja u natjecanju za političku ...

politika

politika, umijeće upravljanja državom ili drugom političkom zajednicom, te svi postupci upravljanja ...

politologija

politologija ili politička znanost, društvena znanost koja proučava politiku, političke pojave, institucije, ...

|<  <  41 (42)  43  44  45  46  47  48  49  50  >