Struka politologija, pronađeno natuknica: 599

participacija

participacija (kasnolat. participatio), općenito: sudjelovanje, sudioništvo; udjel u troškovima. U politici, ...

partija

partija (njem. Partei, franc. parti, prema lat. pars, genitiv partis: dio). 1. Cjelovita igra, tijek ...

Pateman Carole

Pateman [pẹi'tmən], Carole, britanska politologinja i feministica (Sussex, 11. XII. 1940). Doktorirala ...

paternalizam

paternalizam (engl. paternalism, prema lat. paternalis: očinski), zaštitnička uloga vođe države, skupine ...

Pavić Radovan

Pavić, Radovan, hrvatski geograf i geopolitolog (Delnice, 30. VI. 1933). Diplomirao je 1957. na Geografskom ...

Perko-Šeparović Inge

Perko-Šeparović, Inge, hrvatska pravnica i politologinja (Zagreb, 8. XII. 1935). Diplomirala je (1959) ...

Peru

Peru (República del Perú), država na obali Tihoga oceana u Južnoj Americi. Graniči s Ekvadorom (duljina ...

Petrinović Ivo

Petrinović, Ivo, hrvatski politolog (Split, 11. I. 1929 – Krapinske Toplice, 11. VII. 2003). Diplomirao ...

pluralizam

pluralizam (prema pluralan, od latinski pluralis: mnogostruk). 1. Filozofsko naučavanje po kojem je ...

pluralni votum

pluralni votum (lat. pluralis: mnogostruk i votum: zavjet; glas), u izbornom pravu, nejednako biračko ...

|<  < (41)  42  43  44  45  46  47  48  49  50  >