Struka matematika, pronađeno natuknica: 1291

aksiom

aksiom (grč. ἀξίωμα: načelo, tvrdnja). 1. U matematici, polazna matematička izjava iz koje se logičkim ...

aksiomatska metoda

aksiomatska metoda, metoda konstruiranja aksiomatskoga sustava; način uspostave znanstvene teorije (npr. ...

aksiomatska teorija skupova

aksiomatska teorija skupova, smjer u matematičkoj logici koji se bavi proučavanjem dijelova teorije ...

aksiomatski sustav

aksiomatski sustav, sustav stavova kojemu su osnovni elementi: (1) aksiomi; (2) pravila na temelju kojih ...

aksonometrija

aksonometrija (grč. ἄξων: os, osovina + -metrija), metoda deskriptivne geometrije kojom se prostorne ...

alef-broj

alef-broj →  transfinitni broj ...

Aleksandrov Pavel Sergejevič

Aleksandrov [aľiksa'ndrəf], Pavel Sergejevič (Sergeevič), ruski matematičar (Bogorodsk, 7. V. 1896 – ...

alfa

alfa (grčki ἄλφα, álpha; A, α). 1. Prvo slovo grčkog alfabeta, izvedeno od feničkoga alef kao znak ...

algebarska algebra

algebarska algebra, svaka algebra A nad poljem F kojoj se svi elementi a pojavljuju kao algebarski. ...

algebarska funkcija

algebarska funkcija, funkcija f = f (x1, …, xn) varijabli x1, …, xn koja zadovoljava jednadžbu F (y, x1, …, xn) = 0, ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|