Struka kemija, pronađeno natuknica: 1476

aldehidi

aldehidi (kratica od lat. Alcoholus dehydrogenatus: dehidrogenirani alkohol), organski spojevi s jednovalentnom ...

Alder Kurt

Alder [a'ldəɹ], Kurt, njemački kemičar (Königshütte, polj. Chorzów, Gornja Šleska u Poljskoj, 10. VII. 1902 ...

aldolaza

aldolaza (prema aldol), jedan od enzima koji sudjeluju u →  glikolizi. ...

aldoli

aldoli (od aldehid i alkohol), opće ime za hidroksil-aldehide, kem. spojeve koji sadrže alkoholnu (hidroksilnu, ...

aldoza

aldoza (prema aldehid), monosaharid koji sadrži aldehidnu skupinu (–CHO). Prema broju ugljikovih atoma ...

aldrin

aldrin (po → K. Alderu), sintetski organoklorni kemijski spoj, C12H8Cl6, vrlo snažan insekticid, postojano ...

aleni

aleni (franc. allène, skraćeno od allylène < lat. allium: češnjak), nezasićeni alifatski ugljikovodici ...

alfa-uzvojnica

alfa-uzvojnica (α-uzvojnica), oblik spiralne prostorne (sekundarne) strukture polipeptidnog lanca proteina. ...

aliciklički spojevi

aliciklički spojevi (od alifatsko-ciklički spojevi), ciklički organski spojevi s alifatskim (nearomatskim) ...

alicin

alicin (prema lat. allium: češnjak) dialil-disulfid-oksid, C6H10OS2, biološki aktivan sastojak češnjaka ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|