Struka kemija, pronađeno natuknica: 1495

toluidini

toluidini (tolu[en]+ -id) (aminotolueni, metilanilini), tri izomerna aromatska amina (orto-, meta- i ...

topljivost

topljivost, svojstvo tvari da s drugom tvari tvori homogenu smjesu. Najčešće je otapalo kapljevina, ...

torij

torij (po skandinavskom bogu grmljavine Thoru), simbol Th (novolat. thorium), radioaktivan kemijski ...

treslovine

treslovine → tanini ...

tricij

tricij (od grč. τρίτoς: treći), simbol 3H ili T (novolat. tritium), nestabilan, radioaktivan izotop ...

trijada

trijada (grč. τριάς, genitiv τριάδος: trojstvo). 1. Skupina sastavljena od triju elemenata; trojstvo. 2. ...

trikloretilen

trikloretilen (tri- + klor + etilen), organski spoj, CHCl = CCl2, bezbojna, nezapaljiva, otrovna kapljevina ...

triloni

triloni (njem. Trillon) →  živčani bojni otrovi ...

Trinajstić Nenad

Trinajstić, Nenad, hrvatski kemičar (Zagreb, 26. X. 1936). Diplomirao na Tehnološkom fakultetu (1960), ...

trinitrotoluen

trinitrotoluen (tri- + nitro[-spojevi] + toluen) (trotil), skraćeno TNT, vrlo jak eksploziv, 2,4,6-trinitrotoluen, ...

|<  < (141)  142  143  144  145  146  147  148  149  150