Struka bizantska književnost, pronađeno natuknica: 21

Agatija

Agatija (grčki Ἀγαϑίας, Agathías), bizantski pravnik, pjesnik i povjesničar (Myirina, Mala Azija, oko 536 ...

Bizant

Bizant ili Bizantsko Carstvo, istočni dio Rimskoga Carstva nakon njegove konačne podjele 395. Povijest. ...

Files Manuel

Files, Manuel, bizantski pjesnik, rodom iz Efeza (oko 1275 – 1345). Pripada najplodnijim pjesnicima ...

Gaza Teodor

Gaza, Teodor (grčki Θεόδωρος Γαζῆς, Theódōros Gaz61571s), bizantski humanist (Solun, oko 1398 – San Giovanni ...

Halkondil Demetrije

Halkondil, Demetrije (grčki Δημήτρıος ό Χαλϰονδύλης, Dēmḗtrios ho Khalkondýlēs), bizantski humanist ...

Honijat Mihael Akominat

Honijat, Mihael Akominat (Μıχαὴλ Ἀϰομıν8118τος Χωνıάτης, Mikhaḕl Akominãtos Khōniátēs), bizantski pisac ...

Ivan Liđanin

Ivan Liđanin (grčki Ἰωάννης ὁ Λυδός, Iōánnēs ho Lydós, latinski Iohannes Lydus), grčko-bizantski pisac ...

Juraj Piziđanin

Juraj Piziđanin (Georgije Pisiđanin, grčki Γεώργıος Πıσίδης, Geṓrgios Pisídēs), bizantski pisac prve ...

Kasia

Kasia (također Kassia, Kassianē, Ikasia, Eikasia), bizantska duhovna pjesnikinja iz IX. st. Iz gospodske ...

Komnena Ana

Komnena, Ana →  ana komnena ...

(1)  2  3