Struka bošnjačka književnost, pronađeno natuknica: 67

‘Allāmek Muhamed Musić

‘Allāmek, Muhamed Musić (arap. Muhammad ibn Mūsā al-Bosnawī – ‘Allamak), bošnjački pisac (Sarajevo, ...

adžamijska književnost

adžamijska književnost, skupni naziv za nearapske književne tradicije pisane arapskim pismom. Povijesno, ...

Agić Nihad

Agić, Nihad, bošnjački književnik, književni teoretičar i prevoditelj (Koraj kraj Tuzle, 6. VI. 1947). ...

Ali Dede Bošnjak

Ali Dede Bošnjak (puno ime ‘Alāuddīn ‘Alī Dede ibn Muṣṭafā al-Bosnawī, Šayẖ at-turba, as-Sigetwārī), ...

Alić Džemaludin

Alić, Džemaludin, bošnjački književnik (Tetovo kraj Zenice, 19. V. 1947). Studij jugoslavistike završio ...

Alispahić Nijaz

Alispahić, Nijaz, bošnjački književnik (Kozluk kraj Zvornika, 7. IV. 1940). Diplomirao na Filozofskom ...

Bajezidagić Derviš-paša

Bajezidagić (Beyāzīd-aga-zāde), Derviš-paša, bošnjački pjesnik i političar (Mostar, 1552 – Budim, 1603). ...

Balić Smail

Balić, Smail, bošnjački orijentalist, islamolog (Mostar, 26. VIII. 1920 – Beč, 14. III. 2002). Studirao ...

Bašagić Safvet-beg

Bašagić, Safvet-beg (pseudonim Mirza Safvet), bošnjački književnik, znanstvenik, prevoditelj i političar ...

Bašeskija Mula Mustafa

Bašeskija, Mula Mustafa, bošnjački ljetopisac, pjesnik, kaligraf i skupljač pučkoga i kulturnog blaga ...

(1)  2  3  4  5  6  7